Udostępnij

III Wielkopolski Konkurs „Z Samorządem na Ty” wrzesień – grudzień 2023 r.

ZSamorzademNaTy

UWAGA! 
Zmieniliśmy terminy poszczególnych etapów:

  • I etap – 7 listopada 2023 r., godz. 10.00 online
  • II etap – 16 listopada 2023 r., godz. 10.00 online
  • III etap Finał – do 15 grudnia 2023 r.

Zapraszamy na konkurs organizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wraz z pozostałymi Centrami z siedzibami w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie.

Inicjatywa opiera się na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez 25 lat przez Towarzystwo Samorządowe.
Celem Konkursu jest rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej; wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną; promowanie postaw prospołecznych; przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które na nim spoczywają wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc wymaga umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przebiega trzystopniowo:
  • I etap – do 31 października 2023 r.
  • II etap – do 10 listopada 2023 r.
  • III etap – do 15 grudnia 2023 r.
 
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają ścieżkę dostępu do testu online, a następnie uruchomią go w ustalonym terminie i wypełnią, zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. Do drugiego etapu kwalifikuje się po 10 osób z każdego subregionu. W etapie wojewódzkim weźmie udział 50 osób i podobnie jak w I etapie wypełnią one test online. W ten sposób zostanie wyłoniona najlepsza dziesiątka biorąca udział w finale. Test finałowy będzie przebiegał w wersji tradycyjnej pod nadzorem komisji konkursowej w dniu organizacji gali finałowej. Po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce ustnej, komisja wyłoni zwycięzcę i laureatów kolejnych miejsc. Wszyscy otrzymają nagrody. Gala finałowa organizowana będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w listopadzie lub w grudniu 2023 r.