Barometr zawodów 2023
Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy. Badanie realizowane było przez ekspertów w terminie od maja do grudnia 2022 r.
Partnerem w powiecie pilskim było również m.in. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

        

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy 2022

Barometr zawodów 2022 subregion pilski

Barometr zawodów 2022 opracowany dla subregionu pilskiego wg. powiatów - link

Barometr zawodów jest badaniem ogólnopolskim, realizowanym przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia i instytucjami zajmującymi się popularyzacją szkolnictwa zawodowego i kształcenia dualnego oraz doradztwem zawodowym na lokalnych rynkach pracy.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile również uczestniczyło w kolejnej edycji badania w powiecie pilskim.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy 2021

Opracowanie - najświeższe dane dotyczące bezrobocia w subregionie pilskim wrzesień 2021
Opracowanie - najświeższe dane dotyczące bezrobocia w subregionie pilskim, na podstawie Biuletynu Informacyjnego - III kwartał 2021 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy - analiza
Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy subregionu Północnej Wielkopolski na podstawie rocznika 2019/2020. - pobierz opracowanie 

Dokument ma stanowić dla uczniów i rodziców skuteczną pomoc w wyborze szkoły, dlatego zebraliśmy dla Was powiaty z naszego subregionu i prezentujemy publicznie, abyście mogli dotrzeć do tych informacji.

Rokrocznie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przygotowuje raport o sytuacji absolwentów danego rocznika. Opracowany on został na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej, pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących liczby absolwentów rocznika 2019/2020 szkół ponadpodstawowych w subregionie pilskim. Dane te zestawiono z liczbą bezrobotnych absolwentów, której źródłem są powiatowe urzędy pracy z terenu Wielkopolski. Dodatkowo, w celu przybliżenia sytuacji oferty edukacyjnej na poszczególnych lokalnych rynkach pracy, wykorzystano wyniki badania „Barometr zawodów” w każdym z powiatów.

Analiza Barometru zawodów 2021 roku w subregionie Północnej Wielkopolski
Barometr zawodów jest badaniem ogólnopolskim, realizowanym przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia i instytucjami zajmującymi się popularyzacją szkolnictwa zawodowego i kształcenia dualnego oraz doradztwem zawodowym na lokalnych rynkach pracy. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile również uczestniczyło w VI edycji badania w powiecie pilskim.
 
Analiza Barometru zawodów 2021 roku w subregionie Północnej Wielkopolski

Raporty o szkolnictwie zawodowym, rynku pracy opracowane przez PARP

Aktualności rynku pracy kwiecień 2021
Prezentujemy Państwu czwarty w tym roku raport „Aktualności rynku pracy”. Zawiera on najnowsze dane o polskim i europejskim rynku pracy, a także przegląd najnowszych raportów i analiz przygotowanych w kraju i za granicą. Przedstawione dane i statystyki uzupełnione są eksperckim komentarzem.

Plik w formacie pdf do pobrania, rozmiar pliku 2,09 MB - tytuł opracowania „Aktualności rynku pracy” - kwiecień 2021 

Materiał pochodzi ze strony Instytutu Analizy Rynku Pracy pod adresem: https://iarp.edu.pl/aktualnosci/aktualnosci-rynku-pracy-kwiecien-2021/attachment/raport_kwiecien_06-05-2021-2/

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy 2020

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy 2020


Barometr zawodów - analiza porównawcza powiatów 2020 - opracowanie