Udostępnij

„Konferencja nastawiona na przyszłość – o wartości kompetencji miękkich w świecie pełnym technologii”

konferencja-baner

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt.: 
„Konferencja nastawiona na przyszłość
– o wartości kompetencji miękkich w świecie pełnym technologii”
,
która rozpocznie się dnia 8 lutego 2024 o godz. 10:00 
w sali audytoryjnej "Auditorium Maximum"
Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.


Organizatorami wydarzenia są Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Celem przedsięwzięcia jest zdefiniowanie oraz merytoryczne dookreślenie sposobów podejmowania wyzwań, jakie stawia przed człowiekiem współczesny świat. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o rolę czynnika ludzkiego w rzeczywistości przepełnionej automatyzacją, robotyzacją i innowacyjnością.

Głównym tematem, wokół którego będą oscylowały nasze rozważania znajdują się kompetencje przyszłości, spośród których specjalny nacisk położony zostanie na unikalne - czysto ludzkie cechy i właściwości, w których człowieka nigdy nie jest w stanie zastąpić maszyna. Kompetencje przyszłości to nie tylko te bezpośrednio związane z nowymi technologiami, ale też te, które decydują o tym, jak sobie radzimy w zmieniającej się rzeczywistości w sferach: poznawczej, społecznej i psychologicznej/emocjonalnej.

PROGRAM KONFERENCJI:


PRELEGENCI:

Wystąpienia wprowadzające:

  • Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wieloletni Kurator Oświaty i Wojewoda Województwa Wielkopolskiego, a także dyrektor szkoły. Od blisko 7 lat kieruje największym projektem edukacyjnym poświęconym rozwojowi edukacji zawodowej w Wielkopolsce pn. "Czas Zawodowców bis - zawodowa Wielkopolska". Przede wszystkim jednak Przyjaciel Edukacji, Pedagog, Psycholog i Kurator Społeczny. Jak sama o sobie mówi – edukację ma we krwi. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą, ceni ludzi za ich różnorodność i wartości, jakie wnoszą w jej życie.
  • dr hab. Donat Mierzejewski prof. ANS – politolog, historyk wojskowości, specjalizujący się w stosunkach i bezpieczeństwie międzynarodowym. Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor i Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Z pilską Uczelnią, związany od samego jej początku tj. od roku 2000. Pełnił początkowo funkcję Dyrektora Instytutu Humanistycznego, następnie został Prorektorem ds. Dydaktyki i Studentów, a od 2013 roku, jest Rektorem największej publicznej uczelni państwowej północnej Wielkopolski
  • Mariusz Tomaszewski – przedsiębiorca, trener i doradca biznesowy. Właściciel i Prezes Zarządu Grupa MTC – Szkolenia | Doradztwo |Wdrożenia. Praktyk biznesu, współtwórca sukcesu ogólnopolskiej sieci sklepów MediaExpert.
    Ekspert efektywności organizacyjnej i wykorzystania technologii w biznesie. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla oraz ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego i w roli eksperta. Ukończył ponad 50 szkoleń i programów rozwojowych jako uczestnik (w tym Harvard Business Review Polska).
    Pasjonat żeglarstwa, chodzenia po górach oraz nowych technologii.


Panele tematyczne:

  • dr Anna Michniuk – specjalistka z zakresu edukacji medialnej, pedagożka, psycholożka, logopedka, wykładowczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki pt. Nowe media w polskiej szkole - obecność i zastosowanie, a także wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zastosowania mediów cyfrowych i nowoczesnych technologii w edukacji i terapii, a także rozwoju człowieka w świecie zanurzonym w mediach. Laureatka Listy 100 w latach 2022 oraz 2021. Twórczyni edukacyjnych treści dla dzieci (kanał na YT: Ciocia Ania – filmy edukacyjne dla dzieci). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Radiu ESKA, TVP S.A. o/Gorzów Wlkp. oraz o/Poznań, Uniwersytecie SWPS, Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu. W wolnych chwilach lubi odkrywać to, co nieznane
  • Leszek Orzechowski – uznany architekt i futurysta specjalizujący się w architekturze kosmicznej. Jako dyrektor Placówki Badawczej LunAres, innowacyjnej stacji badawczej symulującej warunki życia na innych planetach, wnosi znaczący wkład w rozwój technologii i strategii umożliwiających przyszłe eksploracje kosmiczne. Jego praca skupia się na interdyscyplinarnych badaniach obejmujących nie tylko architekturę, ale także psychologię i inżynierię, co uczyniło go szanowanym ekspertem w dziedzinie badań kosmicznych i życia poza Ziemią.
  • dr Romualda Kosmatka  absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na KUL oraz psychologii na UAM w Poznaniu. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe oraz szkolenia w zakresie: systemowej terapii rodzin, terapii behawioralno-poznawczej, dialogu motywującego, nauk o rodzinie oraz coachingu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Główne obszary zainteresowań badawczych to: psychologia rozwoju, problemy zdrowia publicznego, m.in. starzenie się, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, komunikacja interpersonalna oraz coaching. Autorka artykułów przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku szkolnym. Bierze udział w konferencjach, seminariach oraz warsztatach krajowych i zagranicznych.

Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Patronat Medialny TV Asta i asta24.pl
Partnerami wydarzenia są Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.

ZGŁOSZENIA 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Rejestracja odbywa się do dnia 28 stycznia 2024 r.

Dla zarejestrowanych Uczestników przewidziane są pakiety konferencyjne oraz poczęstunek, natomiast po wydarzeniu będą wydawane imienne zaświadczenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Formularz zgłoszeniowy

 
Skrócona informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem danych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (dalej: Administrator). Z Administratorem można kontaktować się listownie pisząc na adres: ul. Bydgoska 21, Piła, poprzez e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 673070004.
Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@cwrkdiz.pila.pl.
dane osobowe uczestników Imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy, wizerunek związany z utrwalaniem wydarzenia za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotografowaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w przypadku udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
Przysługuje prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi dot. potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu.
Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: https://cwrkdiz.pila.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-oraz-wykorzystaniu-wizerunku-uczestnikow