Organizacja

Zakres działania:


Nasze cele i zadania to między innymi:

 • współpraca z cechami rzemiosł, przedsiębiorstwami, organizacjami pracodawców, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, powiatowymi urzędami pracy, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami,
 • prowadzenie diagnozy rynku pracy wskazującej na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości,
 • upowszechnianie modelu kształcenia dualnego oraz propagowanie edukacji zawodowej wśród młodzieży podejmującej naukę w szkołach branżowych,
 • prowadzenie działań wspierających planowanie ścieżki zawodowej oraz monitorujących ścieżkę zawodową uczniów, młodzieży i osób dorosłych,
 • prowadzenie bazy praktyk i staży krajowych i zagranicznych w ramach kształcenia dualnego
  i zawodowego,
 • poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, które wraz z edukacją i inwestycjami są głównymi czynnikami rozwoju,
 • promocja Centrum z wykorzystaniem reklamy, public relations, publicity, promocji ofert i innych metod,
 • nasze działania są w pełni bezpłatne dla wszystkich uczestników - uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli jednostek samorządowych czy edukacyjnych, pracodawców czy instytucji otoczenia biznesu, i innych,
 • działamy na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego.

Działania kierujemy do:
 • samorządów
 • przedsiębiorców i pracodawców
 • izb rzemieślniczych
 • instytucji otoczenia biznesu
 • szkół i nauczycieli
 • uczniów
 • rodziców
 • doradców zawodowych
 • uczelni
 • poradni psychologiczno – pedagogicznychNasz zespół:

 

Dyrektor

Ewa Krupka – Zaręba

tel. 881 771 057

e-mail: dyrektor@cwrkdiz.pila.pl 

Zastępca dyrektora

Mariusz Wiszowaty

tel. 881 771 054

e-mail: mariusz.wiszowaty@cwrkdiz.pila.pl 

Główny księgowy

Dorota Prasek

tel. 67 307 00 04

e-mail: ksiegowosc@cwrkdiz.pila.pl

Pracownik ds. kadr i płac

Magdalena Iwicka-Radomska

tel. 67 307 00 04

magdalena.iwicka-radomska@cwrkdiz.pila.pl

Pracownik ds. administracyjnych

Izabela Pawlikowska

tel. 67 307 00 04

e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl 

Pracownik ds. współpracy i rozwoju

Ewa Sielchanowicz

tel. 67 307 00 05 / 733 771 050

e-mail: ewa.sielchanowicz@cwrkdiz.pila.pl

Pracownik ds. doradztwa zawodowego

Iwona Damięcka

tel. 67 307 00 05 / 733 771 057

e-mail: iwona.damiecka@cwrkdiz.pila.pl

Pracownik ds. doradztwa zawodowego

Julia Kuśniar-Zielińska

tel. 67 307 00 05

 e-mail: julia.kusniar-zielinska@cwrkdiz.pila.pl

Pracownik ds. projektów
krajowych i zagranicznych

Aleksandra Szymańska

tel. 67 307 00 05 / 530 385 920

e-mail: aleksandra.szymanska@cwrkdiz.pila.pl

Pracownik ds. doradztwa zawodowego

Marta Koper

tel. 67 307 00 05

e-mail: marta.koper@cwrkdiz.pila.pl