Panel doradcy zawodowego

Dyrektor CWRKDiZ w Pile Ewa Krupka-Zaręba zaprasza zainteresowane osoby do współpracy.
Poszukujemy koordynatorów w Sieci Doradców Zawodowych na terenie danego powiatu (po jednym dla powiatu: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego) w subregionie pilskim. Na zgłoszenia czekamy do 30.09.2022 r.
Szczegóły i zadania koordynatora w załączonym dokumencie. 

DOŁĄCZ DO SIECI DORADCÓW

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile pragnie zaprosić doradców zawodowych zatrudnionych m.in. 
 • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • doradców z biur karier,
 • urzędów pracy,
 • poradni,
do współtworzenia SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH SUBREGIONU PILSKIEGO, obejmującej swym zasięgiem działania teren subregionu pilskiego, a więc powiaty:
 • chodzieski,
 • czarnkowsko-trzcianecki,
 • pilski,
 • wągrowiecki
 • oraz złotowski.
   
PONIŻEJ DO POBRANIA PROSTA DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SIECI - PLIK PDF EDYTOWALNY ONLINE 
 
Głównym celem tej grupy samorozwojowej jest integracja środowiska osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkołach oraz wymiana dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Udział w sieci i w organizowanych w jej ramach spotkaniach, warsztatach i innych jest bezpłatny.
Poniżej załączamy formularz przystąpienia do sieci wraz z jej Regulaminem do pobrania.