Aktualności

Konkurs Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku / edycja 2021

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o...

Czytaj więcej

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Polecamy Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, który jest pomocą w wyborze ścieżki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych oraz dla osób dorosłych. Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+ i można go pob...

Czytaj więcej

Dlaczego warto prowadzić Klub Młodego Odkrywcy w szkole, przedszkolu?

Zapraszamy na spotkanie KMO dla subregionu pilskiego pn. Dlaczego warto prowadzić Klub Młodego Odkrywcy w szkole, przedszkolu? Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Regionalny Partner Programu KLUB MŁODEGO ODKRYWCY prowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprasza na spotkanie mające na celu promocję idei KMO oraz inicjatyw propagujących zdobywanie...

Czytaj więcej

Terminy związan z rekrutacją do szkoły ponadpodstawowej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2021 i jej terminy: 17.05.2021 - 21.06.2021 Rejestracja za pomocą systemu elektronicznego do (najwyżej) trzech wybranych szkół ponadpodstawowych. 25.06.2021 - 14.07.2021 Uzupełnienie informacji w systemie naboru elektronicznego o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 22.07.2021 Lista kandydatów zakwa...

Czytaj więcej

Targi Edukacyjne 2021 pod hasłem Uwaga Edukacja! - podsumowanie

W dniach 7-8 maja odbyły się Targi Edukacyjne pod hasłem Uwaga Edukacja! Organizatorami wydarzenia byli: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Grupa MTP. Patronatem Honorowym wydarzenie objęli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Gratulujemy Organizatorom podjęcia się...

Czytaj więcej